Кои сме ние

Решения в сферата на човешките ресурси и консултантски услуги

Адвайзърс Груп е консултантска компания, съставена от високо квалифициран и опитен екип професионалисти в сферата на подбор на кадри, организационно развитие, управленско консултиране, корпоративно преструктуриране, изграждане и налагане на корпоративния имидж на работодателите, както и организирането на програми и събития за обучение и създаване на кохезия между различните нива на служителите.

Нашите опитни специалисти ще ви помогнат да се справите със сложни казуси в организационното управление и сферата на човешките ресурси с лекота и увереност!

Ползи за клиента

С повече от 100 години общ натрупан опит в подбора на кадри и консултиране на компании, ние предоставяме
персонализирани и строго фокусирани решения и услуги на нашите клиенти, целящи да подпомогнат
разгръщането на корпоративния им потенциал.

Благодарение на новите технологии предлагаме и специализирани презентации, игри, организиране на стажантски програми, кариерни събития, и други активности в университети и училища, подкрепяйки нашите клиенти да достигнат до оптималните групи от бъдещи служители. Помагаме на компаниите да добият пълна представа за потенциалните им кадри и им даваме възможност да допринесат за тяхното изграждане.

0
Компании на които сме помогнали
0
Корпоративни Програми
0
Тренировъчни Курсове
0
Стратегически Партньори

За да спечелите пазара
Първо трябва да спечелите работното място

Предоставяме услуги в следните направления

Създаване на отличителен и автентичен бранд на работодателя

Aлтернативни кампании и събития за подбор на кадри и таргетирано търсене за специфични и ръководни позиции

Корпоративни събития, предизвикателства, с цел подобряване на екипната работа

Подпомагане в разработването и прилагането на дългосрочни стратегии за бизнеса

Предоставяме различни методологии за оценка на служители и кандидати, както и решения за стажантски програми.