Предоставяме услуги в следните направления

Създаване на отличителен и автентичен бранд на работодателя

Aлтернативни кампании и събития за подбор на кадри и таргетирано търсене за специфични и ръководни позиции

Корпоративни събития, предизвикателства, с цел подобряване на екипната работа

Подпомагане в разработването и прилагането на дългосрочни стратегии за бизнеса

Предоставяме различни методологии за оценка на служители и кандидати, както и решения за стажантски програми.

Хората ни се доверяват всеки ден!

НАШИТЕ УМЕНИЯ

ПОДБОР НА РЪКОВОДНИ КАДРИ 100%
БРАНДИРАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 95%
КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ 100%
КОНСУЛТИРАНЕ В СФЕРАТА НА ЧР 100%
КАРИЕРНИ ПЪТЕКИ И ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 95%
СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ 90%
ИННОВАТИВНИ СЪБИТИЯ 85%
ПРОГРАМИ ЗА ЕКИПА 90%

Защо Хората Избират Нас

Благодарим Ви, че избрахте възможно най-професионалния екип за нашата компания!

Pat Spencer

Manager

От Адвайзърс груп реагират много бързо и като цяло е удоволствие да се работи с тях!

Janice F. Williams

Manager

Тези са страхотни! Експертите им са ни помагали толкова много пъти!

Fred Peterson

CEO