Управленско Консултиране

Управленско консултиране –съвет и помощ в планирането и изпълнението на дългосрочни стратегии за развитие на бизнеса, развитие на организацията, управление на промяната, корпоративни преструктурирания.

В това направление работят консултанти с богат международен опит в области като фирмено управление, сливания и придобивания, развитие на бизнеса, търговски преговори, работа с глобални клиенти, управление на промяната, преструктуриране.