Стажантски програми

Предоставяме различни методологии за оценка на служители и кандидати, както и решения за стажантски програми и активности за подбор. Допринасяме за разработване на успешни планове за внедряване и утилизиране на стажантите. Разработваме иновативни проекти за подпомагане на връзката между бизнеса и  следващите поколения и бизнеса и образованието.