Развитие на Корпоративната Култура®

Методологията на Стратегията Corporate play ни помага да планираме и разработваме технологични или научно-ориентирани корпоративни събития, предизвикателства и игри, с цел подобряване на екипната работа, стимулиране на лидерски качества и креативност и откриване на таланти създавани на базата на водещите в бранша принципи и проучвания, нашите корпоративни събития и игри по системата Corporate Play са приложими за развитие на екипа и организацията, за изграждане на кариерни планове и за затвърждаване на корпоративната култура.