Брандиране на Работодателя

Налагане на работодателски имидж и разработка на
стратегии за привличане и задържане на най-добрите таланти.

Работната среда и корпоративният свят се променят. За да са в крак с тази промяна, организациите инвестират повече от всякога в хората си и в корпоративната култура. В днешната конкурентна Пазарна среда, да привлечеш и задържиш добри професионалисти не е лесна задача за никого.

Отличаващ се работодателски бранд, автентичен и вдъхновяващ, даващ усещане за принадлежност на настоящите служители и завладяващ бъдещите такива, е ключов елемент от стратегията на всяка организация, която иска да има предимството на силния екип.

Работейки отблизо с нашите клиенти в разработването на измерими и конкретни HR решения и дейности  помагаме на организациите да трансформират и подобрят процеса на привличане на кадри, да
участват в изграждането на бъдещите лидери, да управляват работодателския си имидж. Покриваме основно, но не само, сферите:

  • Планиране на приемствеността в компанията / succession planning
  • Извършване на пазарни или вътрешно-фирмени проучвания
  • Създаване на отличим и автентичен работодателски имидж и стратегия за прокламиране и налагане на корпоративните ценности.
  • Изграждане на добро присъствие в социалните медии, създаване на съдържание и онлайн активност
  • Изграждане на специализирани и иновативни кариерни събития
  • Подобряване процеса на внедряване в екипа; иновативни технологични решения в сферата
  • Поддържане развитието на корпоративната култура чрез обратна връзка и анализ на професионалната реализация на кадрите